Leonidy - nejrychlejší "padající hvězdy" roku

Nejrychlejší meteorický roj roku se blíží! Každý rok můžeme téměr celý měsíc listopad zahlédnout na noční obloze nejrychleji se pohybující meteory z celého roku - Leonidy.

Leonidy jsou na obloze nepřehlédnutelné. Často září velice jasným světlem díky velké rychlosti, jakou vnikají do našeho ovzduší. Jejich rychlost 71 km/s je téměř nejvyšší možná rychlost vstupu meteoroidů do zemské atmosféry. Pohybují se totiž téměř přesně proti pohybu naší Země. Díky tomu jsou Leonidy pěkným zpestřením večerního pozorování listopadové hvězdné oblohy.

Nejvíce jich můžeme vidět v noci 17. a 18. listopadu, kolem 15 meteorů za hodinu, vyjímečně při občasných průchodech Země staršími hustšími prachovými vlákny i desítky meteorů v hodině. V ostatních listopadových večerech jich můžeme spatřit sice jen několik kusů každou hodinu, což není mnoho, odměnou nám ale mohou být velice jasné meteory, občas dokonce také bolidy, právě díky již zmiňované vysoké rychlosti těchto prachových částit při jejich střetu s naší atmosférou.

Odkud Leonidy nejlépe sledovat?

Samozřejmě z míst co nejdál od svítících měst a pokud možno co nejvýše položených, nejlépe z hor, kde se můžete dostat nad nízké mraky, nízkou inverzní oblačnost, případně nad mlhu která se v tomto podzimním období v údolích často vyskytuje. Takovým ideálním místem je v Moravskoslezském kraji Park tmavé oblohy v Beskydech, kde jsou navíc návštěvníkům k dispozici velké astronomické dalekohledy a astronomové/průvodci, kteří se návštěvníkům věnují každý večer za jasného počasí celé 2 hodiny.

Pozorování v Parku tmavé oblohy v Beskydech
začíná v listopadu v 18:00 hodin.
Prohlídka trvá 2 hodiny

 

NUTNÁ REZERVACE >

Meteorický déšť

Pravidelně každých cca 33 let nám Leonidy na obloze předvádějí úžasné divadlo v podobě extrémního meteorického deště. Ten je způsoben hustými prachovými vlákny vyskytujícími se za jejich mateřskou kometou 55P Tempel-Tuttle, která je původcem Leonid a ke Slunci se vrací jednou za přibližně 33 let. Poslední návrat komety 55P Tempel-Tuttle v roce 1998 vytvořil na obloze v listopadu 1998 fantastické bolidové divadlo a přinesl výrazné meteorické roje také v roce 2001 a 2002. Další návrat této komety a s ní spojený meteorický déšť se očekává v roce 2031. Tuto událost si rozhodně nenechte ujít! V letech 1866-7, 1933 a 1966 prach uvolněný z této komety vyprodukoval meteorické deště o frekvencích dokonce několika desítek tisíc meteorů za hodinu!

HLÍDAT UDÁLOST >

To nejlepší až po půlnoci

Protože souhvězdí Lva, odkud Leonidy vylétávají, vychází až kolem půlnoci, uvidíte ve druhé polovině noci a nad ránem mnohem více Leonid, než večer. Doporučujeme tedy vybavit se teplým oblečením, teplým pitím a vyrazit na hory. Samozřejmě nesmíte zapomenout pozorování prokládat občasným pohybem, například chůzí do kopce. Jen tak si můžete užít tu nejhezčí podívanou v teple i za mrazivé listopadové noci.

Darujte zážitek pod hvězdami

...v jednom z nejhvězdnatějších míst ČR, daleko od rušivých světel měst!


Více info zde >

© 2014-2020 Park tmavé oblohy - Beskydy, www.darkskybeskydy.cz, e-mail: hvezdarna-beskydy@seznam.cz